0.78
logo Powiatu Mielckiego
logo sponsora Meritum - Producenta stojaków i regałów ekspozycyjnych
logo patrona medialnego hej.mielec.pl
logo patrona medialnego TVP3 Rzeszów
logo patrona medialnego radio Leliwa
logo patrona medialnego GC Nowiny

Komunikat nr 5/2019 Komisji ds. PALP.

DECYZJA 5/2019 z dnia 7.05.2019
Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu w dniu j.w. podjęła następujące decyzje:
1. Na podstawie § 18 pkt. 11 Regulaminu PALP ukarała zawodnika Mordec Sebastian (Pławianka Orłów) ukaranego czerwoną kartką w meczu 15 kolejki pomiędzy Kolorado-Retech i Pławianka Orłów karą dyskwalifikacji 3 meczy.
2. Zmiany przepisów w rozgrywkach piłki nożnej wprowadzone od 1 czerwca 2019 roku przez FIFA wchodzą w życie również w rozgrywkach PALP bez potrzeby zmian w Regulaminie, a sędziów i zawodników zobowiązuje się do ich bezwzględnego stosowania i przestrzegania.
3. Nowe kluby które wstępnie zadeklarowały chęć przystąpienia do rozgrywek PALP sezonu 2019/2020 Komisja prosi o kontakt osobisty celem pobrania dokumentów do wcześniejszego wyrobienia kart zawodniczych.
4. Zgodnie z Regulaminem PALP § 18 pkt. 4 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.
5. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.

Komunikat nr 4/2019 Komisji ds. PALP.

DECYZJA 4/2019 z dnia 29.05.2019
Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu w dniu j.w. podjęła następujące decyzje:
1. Zgodnie z § 10 pkt. 18 Regulaminu Rozgrywek PALP za zachowanie w trakcie meczu 14 kolejki ukarała karą dyskwalifikacji w najbliższym meczu tj. 15 kolejce PALP następujących zawodników:
Jacek Skowron – Janovia Janowiec
Maciej Korpanty – Kolorado-Retech Wola Chorzelowska II
Przemysław Sztejenka – Janowia Janowiec
2. Odstąpiła od dyskwalifikacji w meczu najbliższej kolejki dla zawodnika Słowik Tomasz – Janovia Janowiec ukaranego czerwoną kartką w meczu 14 kolejki.
3. Oddaliła wniosek klubu Janovia Janowiec o zweryfikowanie meczu 14 kolejki pomiędzy Kolorado-Retech Wola Chorzelowska II i Janovią Janowiec w związku z udziałem nieuprawnionego zawodnika.
4. Zweryfikowała mecz I kolejki PALP pomiędzy Strażakiem Grochowe i Kolorado Retech-Wola Chorzelowska II jako walkower 3:0 dla drużyny Strażaka w związku z udziałem w tym meczu w drużynie Kolorado nieuprawnionego zawodnika. Spowodowanej powyższą decyzją zmianom w punktacji tabeli rozgrywek nadała tryb natychmiastowej wykonalności.
5. Oddaliła wniosek klubu Kolorado-Retech Wola Chorzelowska II o zaakceptowanie wypożyczenia zawodnika Kolorado Wola Chorzelowska Witkowski Wojciech do drużyny Kolorado-Retech Wola Chorzelowska II ze względów formalnych. Ustaliła jednocześnie, że z uprawnionych do gry w PALP zawodników I drużyny (tzw. lista „8”) zostało dwóch zawodników którzy mogą jeszcze zagrać: Rado Kamil – 1 mecz, Rado Artur – 2 mecze.
6. Komisja podjęła decyzję o wykreśleniu z listy zawodników klubu Kolorado-Retech Wola Chorzelowska II wszystkich zawodników, którzy nie są na listach „8” i „35 plus” a wystąpili nawet w jednym meczu pierwszej drużyny i nie złożyli w ustalonym w Regulaminie PALP terminie deklaracji o zaprzestaniu gry w pierwszej drużynie.
7. Komisja przypomina wszystkim klubom PALP o bezwzględnym przestrzeganiu wszystkich zapisów Regulaminu. Wszelkie próby samosądów wśród zawodników, niewłaściwego zachowania trenerów lub członków władz klubów będą karane z całą surowością, podobnie jak niedociągnięcia organizacyjne mające wpływ na bezpieczeństwo i prawidłowe przeprowadzenie zawodów.
8. Komisja podjęła decyzję, że nie rozegrane mecze 14 kolejki odbędą się w dniu 20 czerwca 2019 roku.
9. Zgodnie z Regulaminem PALP § 18 pkt. 4 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.
10. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.

Komunikat nr 3/2019 Komisji ds. PALP.

Komisja ds. PALP na posiedzeniu w dniu 8 maja 2019 roku po zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami podjęła następujące decyzje:
1. Zgodnie z § 7 pkt. 6 Regulaminu Rozgrywek PALP ukarała karą finansową 200 zł:
- zespół LKS Zdziarzec za nieusprawiedliwione nieprzybycie drużyny na zawody Pucharu Ligi w dniu 6.04.2019 roku
- zespół LKS Sokół Partynia za nieusprawiedliwione nieprzybycie drużyny na zawody 11 kolejki PALP w dniu 1.05.2019 roku
2. Odroczyła termin zapłaty w/w kary do dnia 31 maja 2019 roku.
3. Przedłużyła możliwość uzupełnienia składów zgodnie z § 8 pkt. 9 Regulaminu Rozgrywek PALP do 4 kolejki tj. do dnia 17 maja 2019 roku włącznie.
4.Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 9 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.
5.Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.

Komunikat nr 2/2019 Komisji ds. PALP.

W 11 kolejce z powodu nadmiaru żółtych kartek pauzują: Mazur Marcin (Madras Goleszów) i Rado Kacper (Strażak Grochowe)

Komunikat nr 1/2019 Komisji ds. PALP.

Komisja ds. PALP informuje wszystkie kluby Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej o możliwości rozegrania dodatkowych spotkań piłkarskich w ramach rozgrywek o Puchar Ligi PALP. Spotkania odbywały by się niezależnie od rozgrywek sezonu 2018/2019 wg. przedstawionego poniżej projektu. Deklarację przystąpienia do takich rozgrywek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.03.2019 roku (włącznie) do Przewodniczącego Komisji ds. PALP drogą telefoniczną lub e-mail. Po zebraniu deklaracji Komisja PALP podejmie decyzję co do rozgrywania lub nie spotkań w ramach Pucharu Ligi. W przypadku decyzji pozytywnej pierwsze spotkanie organizacyjne oraz losowanie odbędzie się w dniu 6 marca w siedzibie LZS o czym zainteresowani zostaną poinformowani drogą sms i e-mail.

Komunikat nr 4/2018/2019 Komisji ds. PALP.

DECYZJA 3/2018/2019 z dnia 25.10.2018

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu w dniu j.w. podjęła następujące decyzje:
1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem meczowym IX kolejki pomiędzy LKS Madras Goleszów – LKS Janovia Janowiec oraz na podstawie otrzymanych informacji na podstawie § 10 pkt. 16 Regulaminu Rozgrywek PALP ukarała Prezesa klubu Madras Goleszów Pana Jana Kwarcianego upomnieniem, a klub LKS Madras Goleszów karą finansową w wysokości 150,00 zł płatną na rachunek Powiatowego Zrzeszenia LZS w terminie do 25.11.2018 roku.
2. Na podstawie § 13 pkt. 9 Regulaminu Rozgrywek PALP ukarała sędziów spotkania Strażak Grochowe - LKS Zdziarzec Jarosława Ćwiękę oraz Wojciecha Głodzika upomnieniem.
3. Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.
4. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.

Komunikat nr 3/2018/2019 Komisji ds. PALP.

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi piłkarskiej informuje, że od najbliższej 8 kolejki za kartki pauzują: Kilian Łukasz (Partynia) - czerwona kartka - dwa mecze. Baran Tomasz (Krzemienica) - 3 żółta kartka - jeden mecz.

Komunikat nr 2/2018/2019 Komisji ds. PALP.

Z dniem 19.09.2018 roku Komisja ds. PALP przyjęła w poczet sędziów Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Pana Wojciecha Głodzika.

Komunikat nr 1/2018/2019 Komisji ds. PALP.

DECYZJA 1/2018/2019 z dnia 12.9.2018

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu w dniu j.w. podjęła następujące decyzje:

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem meczowym III kolejki pomiędzy Grom Krzemienica – LKS Zdziarzec oraz wysłuchaniu przedstawiciela klub Grom Krzemienica oraz dwójki sędziowskiej za brak należytego bezpieczeństwa zaraz po zakończeniu w/w spotkania na podstawie § 6 pkt. 3, § 8 pkt. 4, § 10 pkt. 17 oraz § 15 pkt. 7 Regulaminu Rozgrywek PALP ukarała klub GKS Grom Krzemienica karą finansową w wysokości 100,00 zł płatną na rachunek Powiatowego Zrzeszenia LZS w terminie do 20.9.2018 roku.

2.Komisja informuje, że podobne przypadki braku zapewnienia należytego porządku i bezpieczeństwa przez uczestników rozgrywek PALP będą karane z całą surowością, a przypadki powtórnych takich przypadków w szczególności. Ponadto Komisja przypomina, że zgodnie z § 15 pkt. 6 Regulaminu Rozgrywek PALP gospodarz zawodów zobowiązany jest do dostarczenia przed każdym spotkaniem sędziom spotkania listy porządkowych i opieki medycznej, a osoby te mają być tak oznakowani by wyróżniali się od pozostałych uczestników zawodów w tym kibiców.

3.Po konsultacji z Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS i na prośbę części klubów PALP Komisja dopuściła w formie testów możliwość sędziowania pozostałych spotkań rundy jesiennej rozgrywek PALP przez trójkę sędziów z podziałem na sędziego głównego oraz dwóch bocznych. Delegowanie trójki sędziów będzie odbywać się tylko i wyłącznie na wniosek gospodarza spotkania z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem od daty rozegrania meczu. Wniosek taki składa upoważniony przedstawiciel klubu tylko i wyłącznie do Przewodniczącego Komisji PALP Leszka Krępy drogą e-mail, sms lub telefonicznie. Koszty w wysokości 100,00 zł sędzia główny plus 80,00 zł każdy sędzia boczny ponosi w całości gospodarz spotkania.

4.Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.

5.Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.

   Tabela sezon 2020/2021

 •  
 •  
 • klub
 • m
 • pkt
 •  
 • +
 •  
 • -
 • goli
 •  
 • Malinie
 • 6
 • 15
 •  
 • 28
 • -
 • 21
 •  
 • Zdziarzec
 • 6
 • 12
 •  
 • 27
 • -
 • 14
 • 13 
 •  
 • Partynia
 • 6
 • 6
 •  
 • 17
 • -
 • 19
 • -2 
 •  
 • Krzemienica
 • 6
 • 3
 •  
 • 15
 • -
 • 33
 • -18 

   Tabela strzelców sezon 2019/2020

bramki
  Nazwisko imię (klub)
7
Dykas Dawid(Zdziarzec)
6
Korpanty Paweł(Malinie)
4
Baran Tomasz(Krzemienica)
Maksoń Adam(Malinie)
Rudek Tomasz(Malinie)
3
Kulpa Grzegorz(Partynia)
Kuzara Piotr(Zdziarzec)
Szymański Daniel(Partynia)
Walas Norbert(Zdziarzec)
2
Barnat Wojciech(Malinie)
Cholewa Janusz(Zdziarzec)
Daniel Łukasz(Malinie)
Furdyna Mariusz(Malinie)
Manijak Piotr(Malinie)
Niziołek Grzegorz(Malinie)
Serwon Jacek(Malinie)
Smagacz Jan(Zdziarzec)
Smak Szymon(Krzemienica)
Weryński Mateusz(Zdziarzec)
1
Cholewa Rafał(Zdziarzec)
Drąg Krystian(Zdziarzec)
Działo Marcin(Partynia)
Głogowski Dominik(Krzemienica)
Gwóźdź Maksymilian(Partynia)
Kilian Krystian(Partynia)
Kilian Piotr(Partynia)
Konieczny Adrian(Krzemienica)
Kotwica Adam(Malinie)
Kozak Damian(Zdziarzec)
Krężel Adrian(Zdziarzec)
Małek Sebastian(Krzemienica)
Mitulski Szymon(Zdziarzec)
Moskalewicz Jakub(Zdziarzec)
Pelc Fabian(Krzemienica)
Racławski Dawid(Krzemienica)
Szydło Dominik(Partynia)
Śliwa Łukasz(Krzemienica)
Walas Piotr(Partynia)
Wojton Marcin(Zdziarzec)
Załucki Mateusz(Krzemienica)
Ziobroń Remigiusz (Zdziarzec)