Komunikat nr 1/2018/2019 Komisji ds. PALP.

ALT Komunikat nr 1/2018/2019 Komisji ds. PALP.
DECYZJA 1/2018/2019 z dnia 12.9.2018

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu w dniu j.w. podjęła następujące decyzje:

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem meczowym III kolejki pomiędzy Grom Krzemienica – LKS Zdziarzec oraz wysłuchaniu przedstawiciela klub Grom Krzemienica oraz dwójki sędziowskiej za brak należytego bezpieczeństwa zaraz po zakończeniu w/w spotkania na podstawie § 6 pkt. 3, § 8 pkt. 4, § 10 pkt. 17 oraz § 15 pkt. 7 Regulaminu Rozgrywek PALP ukarała klub GKS Grom Krzemienica karą finansową w wysokości 100,00 zł płatną na rachunek Powiatowego Zrzeszenia LZS w terminie do 20.9.2018 roku.

2.Komisja informuje, że podobne przypadki braku zapewnienia należytego porządku i bezpieczeństwa przez uczestników rozgrywek PALP będą karane z całą surowością, a przypadki powtórnych takich przypadków w szczególności. Ponadto Komisja przypomina, że zgodnie z § 15 pkt. 6 Regulaminu Rozgrywek PALP gospodarz zawodów zobowiązany jest do dostarczenia przed każdym spotkaniem sędziom spotkania listy porządkowych i opieki medycznej, a osoby te mają być tak oznakowani by wyróżniali się od pozostałych uczestników zawodów w tym kibiców.

3.Po konsultacji z Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS i na prośbę części klubów PALP Komisja dopuściła w formie testów możliwość sędziowania pozostałych spotkań rundy jesiennej rozgrywek PALP przez trójkę sędziów z podziałem na sędziego głównego oraz dwóch bocznych. Delegowanie trójki sędziów będzie odbywać się tylko i wyłącznie na wniosek gospodarza spotkania z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem od daty rozegrania meczu. Wniosek taki składa upoważniony przedstawiciel klubu tylko i wyłącznie do Przewodniczącego Komisji PALP Leszka Krępy drogą e-mail, sms lub telefonicznie. Koszty w wysokości 100,00 zł sędzia główny plus 80,00 zł każdy sędzia boczny ponosi w całości gospodarz spotkania.

4.Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.

5.Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.