0.79

Walne Zebranie Delegatów-Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu.

Zgodnie z Uchwałą nr 1/2019 podjętą przez Zarządu PZ LZS w Mielcu w dniu 9.01.2019 roku na dzień 1.02.2019 roku (piątek)na podstawie § 16 Statutu Zrzeszenia zostaje zwołane Walne Zebranie Delegatów Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Mielcu. Zebranie Delegatów odbędzie się w pomieszczeniach SOKiS w Chorzelowie (obok stadionu Sparta Chorzelów) o godzinie 16. Jeżeli w pierwszym terminie o godz. 16 nie będzie wymaganej frekwencji delegatów tj. minimum 50% + 1 wówczas Zebranie odbędzie się w drugim terminie tego samego dnia o godz. 16 30 bez względu na liczbę delegatów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu.
3. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności zjazdu
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wręczenie odznaczeń
6. Wybór komisji:
- wniosków i uchwał
- wyborczej
7. Przyjęcie Regulaminu WZD i Regulaminów komisji.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za lata 2015-2018
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Udzielenie absolutorium ustępującym członkom Zarządu.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwały o ustaleniu liczby członków Zarządu na kadencję 2019-2022.
13. Przedstawienie – zgłoszenie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
14. Wybory.
15. Przyjęcie uchwały programowej na nową kadencję.
16. Przyjęcie uchwały o nadaniu członkostwa honorowego.
17. Zakończenie Zjazdu

Podział mandatów:
Zarząd Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu na posiedzeniu jak wyżej podjął Uchwałę nr 2/2019 ustalającą podział mandatów dla członków zwyczajnych na najbliższe Walne Zebranie Delegatów.
I tak:

Po 3 mandaty na WZD otrzymują:

Wisła Gliny Małe
Madras Goleszów
Strażak Grochowe
Janovia Janowiec
Grom Krzemienica
Pławianka Orłów
Sokół Partynia
Kolorado Wola Chorzelowska
LKS Zdziarzec

Po 2 mandaty otrzymują:

Radomyślanka Radomyśl Wlk.
Apollo Dulcza Mała
KS Zgórsko
Sprint Żarówka
Dromader Chrząstów
Pitmark Jaślany
Sokół Malinie
LKS Babicha
Złotniczanka Złotniki
Piast Wadowice Górne
Jamnica Dulcza Wielka

Po 1 mandacie otrzymują:

Start Wola Mielecka
TG Sokół Mielec
Wiśnia Trzciana
Sparta Chorzelów
Hetman Dąbrówka Wisłocka
Team Przecław

Delegaci z poszczególnych klubów by otrzymać mandat na WZD powinni okazać w dniu WZD pisemne delegowanie podpisane przez członka Zarządu danego klubu.

   Wyniki 1 kolejka 

gospodarze
wynik
goście

   Tabela sezon 2019/2020

 •  
 •  
 • klub
 • mecze
 • pkt
 •  
 • +
 •  
 • -
 • gole
 •  
 • GlinyM
 • 0
 • 0
 •  
 • 0
 • -
 • 0
 •  
 •  
 • Goleszów
 • 0
 • 0
 •  
 • 0
 • -
 • 0
 •  
 •  
 • Krzemienica
 • 0
 • 0
 •  
 • 0
 • -
 • 0
 •  
 •  
 • Orłów
 • 0
 • 0
 •  
 • 0
 • -
 • 0
 •  
 •  
 • Partynia
 • 0
 • 0
 •  
 • 0
 • -
 • 0
 •  
 •  
 • Zdziarzec
 • 0
 • 0
 •  
 • 0
 • -
 • 0
 •  

   Następna kolejka  1

termin/godz.
  gospodarze - goście
2019-08-25
11.oo
 
GlinyM - Zdziarzec

2019-08-25
14.oo
 
Partynia - Goleszów

2019-08-25
11.oo
 
Krzemienica - Orłów