0.15

Nowe przepisy odnośnie badań lekarskich zawodników.

Komisja ds. PALP informuje, że z dniem 1.03.2019 roku weszły w życie nowe przepisy odnośnie badań lekarskich zawodników.

Wzór oświadczenia zawodników oraz Rozporządzenie zostanie rozesłane do klubów za pośrednictwem poczty e-mail.

Najważniejsze kwestie zawarte w nowym rozporządzeniu:
– badania przeprowadzane będą raz w roku
– prawo do wydawania orzeczeń zyskuje również lekarz POZ
– w odniesieniu do zawodników amatorów oraz osób po ukończeniu 23 r. ż. obecne przepisy nie ustanawiają wymogu przeprowadzania badań (uzyskania orzeczenia lekarskiego)
Więcej informacji:
1. Zawodnicy którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:
a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
b) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

2. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi i II ligi oraz zawodnicy profesjonalni, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

3. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w nowym sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

4. Niezależnie od postanowień ust. 3, klub III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych może zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

5. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz przeprowadzania badań określają:
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (z późn. Zm.);
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. Zm.).

1. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa jest ważne przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 23:59,59).
2. W przypadku, gdy regulaminy rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt posiadania przez zawodnika orzeczenia o którym mowa w ust. 1 i 2 lub oświadczenia o którym mowa w ust. 3 potwierdza, przed rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener drużyny.

   Wyniki 13 kolejka 

gospodarze
wynik
goście
Goleszów
4 : 0
(1 : 0)
Partynia
Orłów
1 : 6
(1 : 2)
Grochowe
Janowiec
11 : 1
(5 : 1)
Zdziarzec
Krzemienica
0 : 13
(0 : 6)
Kolorado-Retech

   Tabela sezon 2018/2019

 •  
 •  
 • klub
 • mecze
 • pkt
 •  
 • +
 •  
 • -
 • gole
 •  
 • Janowiec
 • 12
 • 28
 •  
 • 55
 • -
 • 21
 • 34 
 •  
 • Kolorado-Retech
 • 11
 • 27
 •  
 • 54
 • -
 • 22
 • 32 
 •  
 • Grochowe
 • 12
 • 23
 •  
 • 35
 • -
 • 19
 • 16 
 •  
 • Goleszów
 • 11
 • 19
 •  
 • 25
 • -
 • 19
 •  
 • Zdziarzec
 • 11
 • 17
 •  
 • 29
 • -
 • 35
 • -6 
 •  
 • GlinyM
 • 11
 • 16
 •  
 • 24
 • -
 • 38
 • -14 
 •  
 • Orłów
 • 12
 • 8
 •  
 • 30
 • -
 • 49
 • -19 
 •  
 • Partynia
 • 12
 • 6
 •  
 • 22
 • -
 • 38
 • -16 
 •  
 • Krzemienica
 • 12
 • 4
 •  
 • 14
 • -
 • 47
 • -33 

   13 kolejka "w pigułce" 

Bramki 36
4 Madej Dawid(Kolorado-Retech)4 Pulak Bartłomiej(Janowiec)3 Demski Paweł(Kolorado-Retech)3 Pawłoski Grzegorz(Grochowe)3 Skowron Jacek(Janowiec)2 Pęczek Marek(Janowiec)2 Smykla Sebastian(Grochowe)2 Zalewski Janusz(Kolorado-Retech)1 Ciemięga Krzysztof(Orłów)1 Indyk Jan(Kolorado-Retech)1 Jędrychowski Dominik(Goleszów)1 Kudła Jacek(Goleszów)1 Łącz Dominik(Grochowe)1 Olejarz Sławomir(Kolorado-Retech)1 Pacholec Igor(Kolorado-Retech)1 Pulak Mateusz(Janowiec)1 Pulak Wiktor(Janowiec)1 Szczepanek Kamil(Goleszów)1 Trela Marek(Zdziarzec)1 Wilaszek Łukasz(Goleszów)1 Witkowski Wojciech(Kolorado-Retech)
Kartki żółte 5
2x  Dąbrowski Witold(Krzemienica)1x  Pulak Bartłomiej(Janowiec)1x  Tabor Marcin(Zdziarzec)1x  Walczak Kamil(Krzemienica)
Kartki czerwone 0

   Tabela strzelców sezon 2018/2019

bramki
  Nazwisko imię (klub)
16
Trela Marek(Zdziarzec)
13
Chrabąszcz Dariusz(Orłów)
Pulak Bartłomiej(Janowiec)
11
Skowron Jacek(Janowiec)
10
Demski Paweł(Kolorado-Retech)
8
Mieszkowski Sebastian(GlinyM)
Pęczek Marek(Janowiec)
Struzik Mikołaj(GlinyM)
6
Chrabąszcz Piotr(Orłów)
Gwóźdź Maksymilian(Partynia)
Madej Dawid(Kolorado-Retech)
Rugała Damian(Grochowe)
Smykla Sebastian(Grochowe)

   Następna kolejka  14 • pauzuje: Krzemienica

termin/godz.
  gospodarze - goście
2019-05-26
16.oo
 
Kolorado-Retech - Janowiec

Zmiana godziny rozpoczęcia na wniosek gospodarza.

2019-05-26
14.oo
 
Zdziarzec - Orłów

2019-05-25
18.oo
 
Grochowe - Goleszów

Zmiana daty i godziny rozegrania na wniosek gospodarza i za zgodą Komisji PALP.

2019-05-26
11.oo
 
Partynia - GlinyM

Zmiana godziny rozpoczęcia na wniosek gospodarza.