Komunikat Komisji ds. PALP 1/2020/21

ALT Komunikat Komisji ds. PALP 1/2020/21
Zarząd Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu w dniu 18.09.2020 roku na wniosek Komisji ds. PALP zatwierdził w trybie zaocznym aneks do Regulaminu PALP zmieniający § 8 pkt. 3 i pkt. 4. Po zmianie § 8 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 3. W przypadku gdy do rozgrywek PALP zostanie zgłoszona druga drużyna zespołu występującego w strukturach PZPN zawodnikami uprawnionymi do reprezentowania tej drużyny w danym sezonie PALP są wszyscy zawodnicy tej drużyny zgłoszeni na liście zgłoszeniowej o której mowa w § 8 pkt. 1 4. W tym samym weekendzie (sobota-niedziela) zawodnicy z tej listy nie mogą rozegrać łącznie tj. w PZPN ( I drużyna) i PALP (II drużyna) więcej niż 90 minut pod rygorem walkoweru dla drużyny PALP w której zostali zgłoszeni i swojej bezwzględnej dyskwalifikacji w strukturach PALP.