Komunikat Komisji ds. PALP 2/2021/22

ALT Komunikat Komisji ds. PALP 2/2021/22
DECYZJA 2/2021/2022
z dnia 15.09.2021
Komisji ds. PALP

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu w dniu j.w. podjęła następujące decyzje:

1. Zgodnie z § 12 pkt. d) Regulaminu zatwierdziła walkower na niekorzyść drużyny z Wylowa w związku z nie przybyciem na meczu 1 kolejki pomiędzy drużynami Sokół Partynia - Skorpion Wylów.

2. Zgodnie z § 7 pkt. 6 Regulaminu ukarała karą finansową 200,00 zł drużynę Skorpiona Wylów za nieusprawiedliwione nieprzybycie na zawody (mecz 1 kolejki z Partynią).

3. Płatność kary w terminie jak w Regulaminie na konto Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu nr konta bankowego BANK PEKAO SA I O. MIELEC NR 21124026561111001108475970

4. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz po wysłuchaniu przedstawicieli klubu Wisłoka Podole wykreśliła zawodnika Jemioło Wiktor nr identyfikacyjny PALP 2211 z listy zawodników Skorpion Wylów uprawnionych do grania w sezonie 2021/2022, jednocześnie uprawniając w/w zawodnika do reprezentowania w tym sezonie drużyny Wisłoka Podole z numerem identyfikacyjnym 2258.

5. Komisja przypomina, że listy zgłoszeniowe zawodników mają obowiązkowo zawierać własnoręczne podpisy zgłaszanych zawodników, a potwierdzeniem tego faktu jest zawsze podpis przedstawiciela klubu składany pod odpowiedzialnością karną.

6. Komisja przypomina również, że zgodnie z § 11 pkt. 8 w najbliższej kolejce pauzuje zawodnik Wisłoki Podole – Marucha Wojciech nr ewidencyjny PALP 2248

7. Zgodnie z Regulaminem PALP § 19 pkt. 4 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.

8. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji ds. PALP
Leszek Krępa