Komunikat Komisji ds. PALP 3/2021/22

ALT Komunikat Komisji ds. PALP 3/2021/22
Decyzja Komisji w tej sprawie poniżej:

DECYZJA 3/2021/2022 z dnia 27.09.2021 Komisji ds. PALP

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu zaocznym w dniu j.w. podjęła następujące decyzje:

1. Zgodnie z § 12 pkt. d) Regulaminu zatwierdziła walkower na niekorzyść drużyny z Zdziarca w związku z nie przybyciem w składzie umożliwiającym rozpoczęcie meczu 3 kolejki pomiędzy drużynami Sokół Partynia – LKS Zdziarzec.

2. Zgodnie z § 7 pkt. 6 Regulaminu ukarała karą finansową 200,00 zł drużynę LKS Zdziarzec płatną w terminie do 1.10.2021 roku na konto Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu nr konta bankowego BANK PEKAO SA I O. MIELEC NR 21124026561111001108475970

3. W związku z rażącym lekceważeniem Regulaminu Rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej PALP oraz postanowień Komisji ds. PALP na podstawie § 20 pkt. 2, 3 Regulaminu rozgrywek PALP Komisja ds. PALP wyklucza z dniem 27.09.2021 roku z rozgrywek drużynę Skorpion Wylów wnioskując jednocześnie do Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu o wykreślenie klubu z członków Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu .

4. Na podstawie § 7 pkt. 10 Regulaminu Komisja ds. PALP anuluje wszystkie wyniki spotkań rozegranych z udziałem drużyny Skorpion Wylów, jednocześnie wprowadzając zmiany w tabeli z uwzględnieniem powyższych decyzji i dokonuje korekty w terminarzu rozgrywek PALP 2021/2022.

5. Zgodnie z Regulaminem PALP § 19 pkt. 4 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.

6. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji ds. PALP
Leszek Krępa