Komunikat Komisji ds. PALP 4/2021/22

ALT Komunikat Komisji ds. PALP 4/2021/22
DECYZJA 4/2021/2022 z dnia 7.09.2021 Komisji ds. PALP

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu zaocznym w dniu j.w. podjęła następujące decyzje:

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem meczowym LKS Zdziarzec – LKS Wisłoka Podole oraz dodatkowymi wyjaśnieniami sędziów tego spotkania zgodnie z § 9 pkt. 12, 13 oraz § 12 pkt. 2 Regulaminu zatwierdziła obustronny walkower w w/w meczu pomiędzy drużynami LKS Zdziarzec – LKS Wisłoka Podole.

2. Wszelkie zmiany w tabeli związane z decyzją jak w pkt. 1 noszą za sobą wymóg natychmiastowej wykonalności.

3. Ponieważ Komisja ds. PALP zauważa od samego początku bieżącego sezonu problem i tendencje drużyn do rozgrywania meczy przy tzw. „zielonym stoliku” co nie jest zgodne z ideą powołania Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej podjęła kroki by ukrócić tego rodzaju praktyki. Komisja stwierdza, że nie może być tak by na dwa mecze w kolejce doszło do czterech walkowerów, a jest to możliwe biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia. Prowadziło by to do ośmieszania Powiatowej Amatorskiej Ligi Powiatowej, a tym samym całej idei współzawodnictwa amatorskiego. By temu zapobiec Komisja ds. PALP po uzyskaniu warunkowej zgody i akceptacji Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu wprowadziła zmiany do Regulaminu Rozgrywek.

4. Zmiany dotyczą § 9 pkt. 10, 11, 12, 13 Regulaminu polegają m.in. na wprowadzeniu od dnia wydania niniejszej decyzji obowiązku sprawdzenia przez sędziów przed rozpoczęciem każdego meczu tożsamości wszystkich zawodników wpisanych do sprawozdania meczowego na podstawie okazanych dokumentów ze zdjęciem. Zawodnik który nie będzie posiadał, takiego dokumentu zostanie w obecności sędziów oraz kapitana drużyny przeciwnej wykreślony ze sprawozdania i nie będzie mógł wystąpić w danym spotkaniu. Dopisanie zawodnika do sprawozdania może nastąpić tylko w przerwie i z zachowaniem takich samych procedur sprawdzenia jak przed rozpoczęciem spotkania.

5. Komisja wykreśla z Regulaminu sprawdzanie zawodników po meczu, a szczegółowe zmiany zawiera tekst jednolity Regulaminu który zostanie niezwłocznie opublikowany na stronie www.lzs.mielec.pl oraz przekazany drużynom, sędziom drogą e-mail.

6. Wszystkie te zmiany mają na celu powrót do normalności czyli rozgrywania meczy na murawie i tam zdobywania punktów, a nie szukania ich poprzez walkowery.

7. Zgodnie z Regulaminem PALP § 19 pkt. 4 od punktów nr 1 i 2 niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.

8. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji ds. PALP Leszek Krępa