XVIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Mieleckiego.

Zarząd Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2022 roku podjął uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminu XVIII Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Mieleckiego.
Ze względów organizacyjnych podjęto decyzję o rozgraniu turnieju finałowego (bez eliminacji) a odbędzie się on w dniu 14.08.2022 roku od godziny 14 30 na stadionie sportowym LKS "Sokół" Malinie.
Wystąpią w nim: LKS "Sokół" Partynia - Gmina Radomyśl Wielki, LKS "Wisłoka" Podole - Gmina Przecław, GKS "Grom" Krzemienica - Gmina Gawłuszowice oraz LKS "Sokół" Malinie - Gmina Tuszów Narodowy.

Regulamin...
Regulamin XVIII Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Mieleckiego.
I. Organizator : - Powiatowe Zrzeszenie LZS w Mielcu,
- LKS Sokół Malinie.
II. Miejsce i termin rozgrywek: 1. Faza finałowa, stadion LKS „Sokół” w Maliniu
2. Data: 14.08.2022 rok od godziny 14 30.
III. Uczestnicy 1. LKS Sokół Malinie – gospodarz turnieju – Gmina Tuszów Narodowy.
2. LKS Sokół Partynia, LKS Wisłoka Podole, GKS Grom Krzemienica – delegowani przez organizatorów do finału członkowie Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu i przedstawiciele Gmin (Radomyśl Wielki, Przecław, Gawłuszowice).
IV. W turnieju mogą brać udział: - tylko delegowane przez organizatorów drużyny piłkarskie z klubów sportowych Powiatu Mieleckiego, które są członkami Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu, nie posiadające zaległości składkowych i mają opłaconą składkę członkowską za 2022r (50 zł.).
IV. W drużynach mogą występować: - zawodnicy zarejestrowani w danym klubie, mający ważną kartę na sezon 2021/2022 lub 2022/2023.
- zawodnicy z innej miejscowości zameldowani na pobyt stały w danej Gminie.
V. Dokumenty i weryfikacja: 1. Listy zgłoszeniowe zawodników muszą obowiązkowo trafić w formie elektronicznej do organizatorów (adres e-mail: palp@lzs.mielec.pl ) do weryfikacji najpóźniej do dnia 10.08.2022 do godziny 18.
2. Wszyscy zawodnicy zgłoszeni do turnieju muszą obowiązkowo posiadać podczas turnieju do okazania do wglądu dowód tożsamości ze zdjęciem.
3. Zawodnicy niepełnoletni mogą uczestniczyć w przypadku ukończenia 15 roku życia za pisemna zgodą opiekuna lub rodzica.
4. Wszyscy zawodnicy występujący w turnieju muszą mieć podpisane aktualne oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające uczestnictwo w zawodach w tym dniu. Dokument zapewni organizator.
5. Zgłoszenie o występie nieupoważnionego zawodnika w drużynie przeciwnej, może tylko podczas trwania meczu zgłosić tylko kapitan drużyny do sędziego zawodów.
6. Sędzia informuje kapitana drużyny przeciwnej oraz organizatorów, a zawodnik musi obowiązkowo pod rygorem walkoweru w ciągu 10 minut po zakończeniu meczu (lub pierwszej połowy) zjawić się z dokumentem tożsamości do pomieszczenia sędziowskiego na konfrontację.
7. W przypadku stwierdzenia gry nieuprawnionego zawodnika, lub nie zgłoszenia się zawodnika do zarządzonej konfrontacji albo w przypadku braku, karty zgłoszenia lub dowodu tożsamości danego zawodnika- drużyna bez dalszych wyjaśnień będzie karana walkowerem.
8. Zawodnicy uczestniczący w turnieju mogą zostać poddani badaniu na trzeźwość, a zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w turnieju.
VI. Obsadę sędziowską zabezpiecza Zarząd Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu.
VII. System rozgrywek. 1. Losowanie par półfinałowych przed rozpoczęciem turnieju.
2. Dwa mecze półfinałowe - czas gry 2 x 35 minut, przerwa 10 minut , w przypadku remisu serie rzutów karnych, aż do wyłonienia zwycięzcy.
3. Seria rzutów karnych o trzecie i czwarte miejsce pomiędzy przegranymi z półfinałów.
4. Mecz finałowy pomiędzy zwycięzcami półfinałów - czas gry 2 x 30 minut, przerwa 10 minut , w przypadku remisu serie rzutów karnych, aż do wyłonienia zwycięzcy.
VIII. Turniej przeprowadzony będzie w oparciu o przepisy PZPN z możliwością zmian 6 zawodników podczas meczu.
IX. W czasie całego turnieju obowiązuje zawodników sprzęt sportowy zgodny z normami PZPN.
X. Gospodarz turnieju finałowego zapewnia opiekę medyczną i napoje chłodzące.
XI. Kierownicy drużyn zobowiązani są dostarczyć jeszcze przed losowaniem listę zawodników biorących udział w turnieju bezpośrednio organizatorowi. Lista nie może zawierać innych nazwisk niż przesłane zgodnie z pkt. V.1. listy do weryfikacji. Ponadto kierownicy drużyn wypełniają sprawozdania ze składami na dany mecz i oddają na 10 minut przed meczem sędziom zawodów.
XII. Gospodarz turnieju odpowiada za porządek i bezpieczeństwo na stadionie.
XIII. Nagrody: I miejsce – puchar + dyplom + sprzęt sportowy*.
II – IV miejsca – puchary + dyplomy + sprzęt sportowy*.
* - sprzęt sportowy tylko w przypadku zabezpieczenia odpowiednich środków przez organizatorów.
Nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników.
XIV. Informacje dodatkowe.
1. Interpretacja Regulaminu należy do organizatora.
2. Regulamin przekazuje zainteresowanym organizator.
3. Regulamin jest dostępny również na stronie internetowej Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu: www.lzs.mielec.pl .