Komunikat nr 1/2015/2016

ALT Komunikat nr 1/2015/2016

Mielec 10.09.2015r

 

 

 

 

Decyzje Komisji ds. PALP  nr 1/2015/2016

 

 

 

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej (PALP) na posiedzeniu w dniu 10.09.2015 roku po analizie sprawozdań meczowych podjęła następujące decyzje:

 

1. Na podstawie Regulaminu PALP § 9 pkt. 18 ppkt a w związku z odpaleniem rac przez kibiców LKS Sprint Żarówka i spowodowaniem tym samym przerwania meczu III kolejki PALP pomiędzy Janovią Janowiec i Sprint Żarówka ukarała:

- LKS Sprint Żarówka - naganą.

 

2. Komisja ds. PALP jednocześnie przypomina wszystkim klubom uczestnikom PALP, że dalsze tego rodzaju zachowania kibiców będą karane z całą surowością łącznie z karami finansowymi, walkowerami i zamykaniem stadionów włącznie, zgodnie z Regulaminem PALP.

 

3. Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 12 od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie
do Prezydium Rady Powiatowej LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie
7 dni od opublikowania niniejszej decyzji
na stronie www.lzs.mielec.pl.

 

4. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach RP LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.