1.10
logo Powiatu Mielckiego
img informacja patronat medialny
logo patrona medialnego hej.mielec.pl
logo patrona medialnego Tv Silesia
logo patrona medialnego radio Leliwa
logo patrona medialnego GC Nowiny

Zebranie nowej Rady - 19 kwietnia 2015 roku.

Prezes Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych informuje, że na 19 kwietnia 2015 roku na godzinę 16 w siedzibie Zrzeszenia przy ul. Sandomierskiej 4 (I piętro) zostało zwołane I zebranie nowo wybranej Rady Powiatowej LZS w Mielcu w celu ukonstytuowania się nowych władz. 

IV Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu

Rada Powiatowa Ludowych Zespołów Sportowych w Mielcu na ostatnim posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 roku zgodnie ze Statutem Powiatowego Zrzeszenia LZS podjęła uchwałę o zwołaniu na dzień 27 marca 2015 roku (piątek) na godzinę 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ulicy Sękowskiego 2b IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu.
 3. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności zjazdu
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Wręczenie odznaczeń
 6. Wybór komisji:

- wniosków i uchwał

- komisji wyborczej

 1. Przyjęcie Regulaminu Zjazdu I Regulaminów komisji.
 2. Sprawozdanie Rady Powiatowej z działalności za lata 2011-2014
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielenie absolutorium ustępującej Radzie.
 5. Przedstawienie zmian w statucie Powiatowego Zrzeszenia LZS
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały i zatwierdzenie zmian w statucie
 8. Przedstawienie – zgłoszenie kandydatów do Rady i Komisji Rewizyjnej
 9. Wybory.
 10. Przyjęcie uchwały programowej na nową kadencję.
 11. Zakończenie Zjazdu

 

Jeżeli w pierwszym terminie o godz. 16 nie będzie wymaganej frekwencji delegatów tj. minimum  50% + 1 wówczas Zjazd odbędzie się w drugim terminie tego samego dnia o godz. 16 30 bez względu na liczbę delegatów.


Do uprawnionych do wystawienia delegatów klubów zrzeszonych w Powiatowym Zrzeszeniu LZS w Mielcu zostały wysłane pisemne zaproszenia informujące o ilości delegatów oraz proponowanym porządku obrad.

Wcześniejsze zapoznanie się z proponowanymi zmianami w statucie (wynikłymi tylko i wyłącznie w celu dostosowania Statutu do obowiązujących przepisów prawnych) jest możliwie w obecnej siedzibie Rady przy ul Sandomierskiej 4 ( I piętro) w dni robocze w godz. 9-13. 

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ LZS

Prezydium Rady Powiatowej LZS w Mielcu informuje, że na dzień 5 marca 2015 roku na godzinę 16 w siedzibie Rady przy ul. Sandomierskiej 4 (I piętro) zostało zwołane zebranie członków Rady Powiatowej LZS w Mielcu. Tematem obrad będzie ustalenie terminu i zwołanie Powiatowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia LZS w Mielcu. 

XI POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ I TENISA STOŁOWEGO - WADOWICE GÓRNE 2014

W dniu 07.12.2014 roku (niedziela) od godz. 13 30 na obiektach Gimnazjum 
w Wadowicach Górnych odbędzie się 
XI POWIATOWY TURNIEJ  PIŁKI  SIATKOWEJ  I TENISA STOŁOWEGO. 

Poniżej regulamin:

REGULAMIN

XI POWIATOWEGO   TURNIEJU  PIŁKI  SIATKOWEJ  I TENISA STOŁOWEGO O PUCHARY  PRZEWODNICZĄCEGO RADY WOJEWÓDZKIEJ LZS W RZESZOWIE

Wadowice Górne 2014

 

I.  ORGANIZATORZY:

Powiatowe  Zrzeszenie LZS w Mielcu

Podkarpackie Zrzeszenie LZS w Rzeszowie

LKS „Piast” Wadowice Górne

 

II. Cel :

     -    Uczczenie  96-tej  Rocznicy Odzyskania Niepodległości

-       Popularyzacja gry w siatkówkę oraz tenisa stołowego

-       Aktywizacja ruchowa społeczeństwa powiatu mieleckiego.

 

III. Czas, miejsce turnieju:

07.12.2014 (niedziela) godz. 13 30 – sala gimnastyczna Gimnazjum w Wadowicach Górnych.

 

1.Turniej siatkarski odbywać się będzie zgodnie z przepisami PZPS , system rozgrywek losowanie i inne dodatkowe ustalenia będą rozstrzygnięte na zebraniu kierowników drużyn przed rozpoczęciem zawodów.

 

2.Turniej tenisa stołowego dobywać się będzie zgodnie z przepisami PZTS do dwóch  wygranych setów,do 11 punktów. System rozgrywek zostanie ustalony przed rozpoczęciem   zawodów.             

 Reprezentacja gminy może liczyć 3-mężczyzn i 1-kobieta, kategoria wiekowa nie obowiązuje .

 

IV. Warunki uczestnictwa:

W turniejach mogą brać udział kluby sportowe (członkowie Powiatowego Zrzeszenia LZS)

lub reprezentacje Gmin  mieszkańcy powiatu mieleckiego  na stałe zameldowani na terenie danej gminy i nie rejestrowani w PZ Piłki Siatkowej (dopuszcza się udział drużyn mieszanych męsko-żeńskich) oraz PZ Tenisa Stołowego.

Gminę reprezentuje jedna drużyna.

Zgłoszone drużyny powinny spełniać warunki jak wyżej a klub powinien mieć uregulowane składki członkowskie za 2014r.

Zawodnicy powinni wziąć ze sobą dowody tożsamości , aby w przypadku wątpliwości wyjaśnić miejsce zamieszkania .

W przypadku stwierdzenia gry nieuprawnionego zawodnika następuje walkower dla przeciwnika.

W turnieju uczestniczą zawodnicy zdolni do ćwiczeń kultury fizycznej na własną odpowiedzialność.

Opiekę medyczną zapewnia organizator.

Uczestników obowiązuje obuwie i ubiór sportowy. 

W przypadku stwierdzenia gry nieuprawnionego zawodnika drużyna karana będzie walkowerem.

V. Nagrody:

Za 3 pierwsze miejsca zespołowo zespoły otrzymują puchary oraz dyplomy, zwycięscy z turnieju tenisa stołowego oraz najlepsi siatkarze nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

VI. Sprawy różne:

-       Organizatorzy zapewniają posiłek oraz napoje chłodzące.

 

VII. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

 

VIII. Impreza sfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu oraz Starostwa   Powiatowego z Mielca.

 

 

                                                                               Ze sportowym pozdrowieniem

                                                                               Powiatowe  Zrzeszenie  LZS w Mielcu                                                                                 


   Wyniki 7 kolejka 

wyniki meczy przełozonych  

gospodarze
wynik
goście
Dulcza Mała
3 : 0
Goleszów
Żarówka
4 : 3
Janowiec

   Tabela po 7 kolejce 

 
klub
mecze
pkt
gol+
gol-
1
Janovia
7
16
26
-
15
2
Dulcza M
7
16
18
-
8
3
Żarówka
7
13
24
-
16
4
Zgórsko
7
11
15
-
14
5
Dąbrówka W
7
9
24
-
15
6
Zdziarzec
7
8
15
-
20
7
Goleszów
7
5
13
-
19
8
Partynia
7
0
6
-
34

   Strzelcy bramek po 7 kolejce  

bramki
  Nazwisko imię (klub)
11
Łapa Grzegorz (Dąbrówka)
8
Michałek Łukasz (Zdziarzec)
6
Bednarz Tomasz (Żarówka)
Kużdżał Sławomir (Dulcza M)
Skowron Jacek (Janowiec)
5
Dobosz Józef (Janowiec)
Ogara Mateusz (Dulcza)
Weryński Szczepan (Zgórsko)

   Następna kolejka 8

w rundzie wiosennej  

termin/godz.
  gospodarze - goście
2014-10-26
14.oo
 
Dulcza Mała  - Goleszów

mecz przełożony

2014-10-26
14.oo
 
Żarówka  - Janowiec