Decyzją Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu skład Komisji ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej został powiększony o osobę Pana Andrzeja Jasiny.