Zarząd Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Mielcu

 

Siedziba: ul. Mickiewicza 2 (wejście od wewnątrz - od parkingu)

 

 
 adres korespondencyjny 

 Zarząd Powiatowego Zrzeszenia LZS


ul. Sandomierska 4

39-300 Mielec

 

 

 

telefon:
Prezes mgr. Krzysztof Wieczerzak 605884181
Wice Prezes Leszek Krępa 698693846
Wice Prezes Jerzy Sobowski 501726250

e-mail: palp@lzs.mielec.pl

 

NIP: 817-18-84-926

Regon: 831223751

Nr konta bankowego: BANK PEKAO SA I O. MIELEC NR 21124026561111001108475970